Căn hộ sức khỏe: Làn sóng nhất thời hay xu hướng bền vững?

Dịch bệnh Covid – 19 rõ ràng là một “cú hích” thúc đẩy người dân quan tâm hơn đến sức khỏe, nhưng ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, ý thức nâng cao sức khỏe cũng đã là một xu hướng tất yếu. Căn hộ sức khỏe: Lựa chọn mới Hậu đại dịch, khẩu…

Bất động sản 2018: Năm nay ta cứ vui

Bất động sản 2018: Năm nay ta cứ vui Giới bất động sản cho rằng, 2018 sẽ là năm bản lề của thị trường bất động sản khi đón nhận hàng loạt tác động từ chính sách. Nhìn chuyển động của thị trường, những người trong cuộc đưa ra nhiều nhận định, dự báo về…